020-29 90 00

Kontakta oss

Brandisolering, Brandtätning & Brandorsaksutredning - Brandexperten

brandtätning

Brandorsaksutredningar visar att rök, giftig gas och vatten är de viktigaste orsakerna till olycksfall och egendomsskador i samband med brand. Dålig brandisolering och brandtätning är den största orsaken till spridning av eld och rök längs vanliga installationer för el, vatten, ventilation och orsakar ofta fatala bränder både inom offentlig, kommersiell och industriell byggnation.

Brandisolering, Brandtätning & Brandorsaksutredningar

Brandtätningar, brandisolering och brandcellsgränser skall kontrolleras regelbundet. Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap. En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.

Brandexperten utför Brandorsaksutredningar.


Information

pdfBrandtätning, brandisolering - det eftersatta brandskyddet

Produktblad

Firestop 100 - Brandfog / Brandtätning

Firestop 400 Brandfog / Brandtätning

Firestop 1000 Brandfog / Brandtätning

Flex A & B Brandtätning

Flex C Brandtätning

Flex D Brandtätning

Flex F Brandtätning

FS Standard Brandtätning

FS Universal Brandtätning

Kniparen Brandtätning

Squeezer A Brandtätning

Brandskyddskuddar

Fogskum 90 Brandtätning

Stosplåt

Universal KS1 Brandskyddsmålning