020-29 90 00

Kontakta oss

Systematiskt brandskyddsarbete | SBA utbildning | Brandexperten

Systematiska Brandskyddsarbete ingår som en del i SAMBA och den dokumentationen är samlad under en egen flik i SAMBA, eftersom det är ett föreskrivet krav med stöd av ”Lagen om skydd mot olyckor” (SFS 2003:778) SBA, Systematiskt brandskyddsarbete, kan givetvis också erhållas separat.

[BILD PÅ SFS 2003:778]

I SFS 2003:778 - Systematiskt brandskyddsarbete - ingår följande huvudrubriker:

 • Inledande bestämmelser
 • Enskildas skyldigheter
 • Skyldhet att varna och tillkalla hjälp
 • Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar
 • Skyldigheter vid farlig verksamhet
 • Kommunens skyldighet
 • Statens skyldigheter

I det Systematiska Brandskyddsarbetet kan vi hjälpa er med:

 • Brandskyddspolicyn
 • Byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplan
 • Rutiner och åtgärder vid brand
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Drift- och underhållsplaner
 • Årlig kontroll – SBA
 • Utrymningsplaner
 • Serviceunderlag
 • Checklistor…

Givetvis anpassas alla mallar och checklistor för det Systematiskt brandskyddsarbetet utifrån era risker och behov.

brandexperten sv 200

Kontakta oss så hjälper vi er man att komma igång med det Systematiskt brandskyddsarbetet.